• Varukorg0 kr

Verksamheten har överförts till AgeraSäkert.

Utbildning

Sedan 1990, har vi etablerat oss inom industri- och brandväsen med våra trygga, säkra och pedagogiska kurser.

Vi utbildar alla personalkategorier som arbetar med brand- och explosionsfara till följd av statisk elektricitet. Utbildningen är uppbyggd på enkel teori och praktik samt med praktiska övningar som visar på vilka dramatiska följder en enda liten gnista kan ha.

Läs mer →

Tjänster

Vi stöder kemisk industri med expertrådgivning inom området brandfara och elektrostatisk urladdning.

Uppdragen kan omfatta utredning och analys, teknisk rådgivning och utveckling av förebyggande strategier för färg-, pharmaceutisk- och livsmedelsindustrin, såväl som oljeraffinaderier och många andra industriella områden.

Läs mer →

Produkter

Vi har ett brett sortiment av produkter som reducerar eller eliminerar risk för elektrostatisk urladdning.

Se alla produkter →