Produktlista

Produkt Artikelnr. Pris.
EX715 Static Meter 711 6300 kr
Fältkvarn EFM 022 706 8626 kr
Förlängningskabel till resistansinstrument 705 868 kr
Golvprob Fi 63 703 2420 kr
Handcoulombmeter HMG 11/02 707 19580 kr
Högresistensmätare ISO 1Ex 702 22600 kr
Högspänningsladdare HV-HER 26/01 710 8100 kr
Jordad hink 822 725 kr
Jordningsutrustning ChemSafe 601 8200 kr
Kabelsko 304 20 kr
Lågresistensmätare EP 4Ex 704 9924 kr
Övervakande jordsystem, ATEX-godkänt 8222 kr
Övervakande jordsystem, linupprullare 5 m 512 10222 kr
Piassavakvast 214 140 kr
Prob för invändig mätning av slang 712 850 kr
Rörklammer 305 259 kr
Saneringsskyffel ShovSafe® 211 549 kr
Terraohmmeter TOM 600 708 13813 kr
Testmotstånd för kontroll av skotestare 700 435 kr
Varningsskylt EX-klassat område 401 106 kr

Produkter med variationer

Produkt Variation Artikelnr. Pris.
Blå 10 kr
Grön 20 kr
Spiralkabel 1.5 meter 301 133 kr
Spiralkabel 3 meter 302 230 kr
Spiralkabel 6 meter 303 448 kr
Spiral cable 1.5 meter 301 133 kr
Spiral cable 3 meter 302 230 kr
Spiral cable 6 meter 303 448 kr
Grounding Clamp SC-05 6 meter spiralkabel med extra tång 113 2892 kr
Grounding Clamp SC-05 Inget 113 1222 kr
Grounding Clamp SC-05 3 meter spiralkabel med extra tång 113 2674 kr
Grounding Clamp SC-05 1.5 meter spiralkabel med extra tång 113 2577 kr
Grounding Clamp SC-05 6 meter spiralkabel med kabelsko 113 1690 kr
Grounding Clamp SC-05 3 meter spiralkabel med kabelsko 113 1472 kr
Grounding Clamp SC-05 1.5 meter spiralkabel med kabelsko 113 1375 kr
Grounding Clamp SC-05 6 meter spiralkabel 113 1670 kr
Grounding Clamp SC-05 3 meter spiralkabel 113 1452 kr
Grounding Clamp SC-05 1.5 meter spiralkabel 113 1355 kr
Grounding Clamp SC-04 Inget 112 882 kr
Grounding Clamp SC-04 1.5 meter spiralkabel 112 1015 kr
Grounding Clamp SC-04 3 meter spiralkabel 112 1112 kr
Grounding Clamp SC-04 6 meter spiralkabel 112 1330 kr
Grounding Clamp SC-04 1.5 meter spiralkabel med kabelsko 112 1035 kr
Grounding Clamp SC-04 3 meter spiralkabel med kabelsko 112 1132 kr
Grounding Clamp SC-04 6 meter spiralkabel med kabelsko 112 1350 kr
Grounding Clamp SC-04 1.5 meter spiralkabel med extra tång 112 1897 kr
Grounding Clamp SC-04 3 meter spiralkabel med extra tång 112 1994 kr
Grounding Clamp SC-04 6 meter spiralkabel med extra tång 112 2212 kr
Grounding Clamp SC-02 Inget 510 933 kr
Grounding Clamp SC-02 6 meter spiralkabel 210 1259 kr
Warning Sign Ground First Svenska 402 96 kr
Warning Sign Ground First Norska 402 96 kr
CC-01 108 168 kr
CC-02 109 198 kr
Grounding clamp SC-01 Inget 111 445 kr
Grounding clamp SC-01 1.5 meter spiralkabel 201 578 kr
Grounding clamp SC-01 3 meter spiralkabel 202 675 kr
Grounding clamp SC-01 6 meter spiralkabel 203 893 kr
Grounding clamp SC-01 1.5 meter spiralkabel med kabelsko 204 453 kr
Grounding clamp SC-01 3 meter spiralkabel med kabelsko 205 665 kr
Grounding clamp SC-01 6 meter spiralkabel med kabelsko 206 883 kr
Grounding clamp SparkSafe® 2.5 meter 212 534 kr
Grounding clamp SparkSafe® 5 meter 212 634 kr
Laboratoriekanna Skruvlock 810 1888 kr
Laboratoriekanna Skruvlock 811 2075 kr
Laboratoriekanna Skruvlock 812 2500 kr
Laboratoriekanna Doseringspip 813 2350 kr
Laboratoriekanna Doseringspip 814 2550 kr
Laboratoriekanna Doseringspip 815 2863 kr
Säkerhetsdunk Skruvlock 832 4350 kr
Säkerhetsdunk Skruvlock 831 3438 kr
Säkerhetsdunk Skruvlock 830 2900 kr
Säkerhetsdunk Doseringspip 833 3488 kr
Säkerhetsdunk Doseringspip 834 3900 kr
Säkerhetsdunk Doseringspip 835 4900 kr
Rostfri Tratt Rak 820 825 kr
Rostfri Tratt Vinklad 821 863 kr
Safety jerrycan 5 liter 830 4350 kr
Safety jerrycan 2 liter 830 3438 kr
Safety jerrycan 1 liter 830 2900 kr
Safety jerrycan 1 liter 830 3488 kr
Safety jerrycan 2 liter 830 3900 kr
Safety jerrycan 5 liter 830 4900 kr
Laboratory can Skruvlock 810 2500 kr
Laboratory can Skruvlock 810 2075 kr
Laboratory can Skruvlock 810 1888 kr
Laboratory can Doseringspip 810 2350 kr
Laboratory can Doseringspip 810 2550 kr
Laboratory can Doseringspip 810 2863 kr
Funnel in stainless steel Rak 820 825 kr
Funnel in stainless steel Vinklad 820 863 kr
Cable rewinder 7 meter 114 2245 kr
Cable rewinder 15 meter 114 3155 kr
Cable rewinder 25 meter 114 5280 kr
Linupprullare 7 meter 114 3009 kr
Linupprullare 15 meter 504 4011 kr
Linupprullare 25 meter 505 5078 kr
Varningsskylt Jorda Först Danska 402 106 kr
1.5 meter spiralkabel 207 813 kr
3 meter spiralkabel 208 910 kr
6 meter spiralkabel 209 1128 kr
1.5 meter spiralkabel 207 813 kr
3 meter spiralkabel 208 910 kr
6 meter spiralkabel 209 1128 kr
Jordningstång SC-01 1.5 meter spiralkabel med extra tång 207 943 kr
Jordningstång SC-01 3 meter spiralkabel med extra tång 208 1040 kr
Jordningstång SC-01 6 meter spiralkabel med extra tång 209 1258 kr
Grounding clamp SC-01 1.5 meter spiralkabel med extra tång 207 943 kr
Grounding clamp SC-01 3 meter spiralkabel med extra tång 208 1040 kr
Grounding clamp SC-01 6 meter spiralkabel med extra tång 209 1258 kr
Skotestare SST 220/210 SST 220 (Batteridriven) 701 4940 kr
Skotestare SST 220/210 SST 210 (240 volt) 701 5800 kr
Jordningstång SparkSafe® 2.5 meter 212 534 kr
Jordningstång SparkSafe® 5 meter 222 634 kr
Jordningstång SC-01 Inget 111 445 kr
Jordningstång SC-01 1.5 meter spiralkabel 201 578 kr
Jordningstång SC-01 3 meter spiralkabel 202 675 kr
Jordningstång SC-01 6 meter spiralkabel 203 893 kr
Jordningstång SC-01 1.5 meter spiralkabel med kabelsko 204 453 kr
Jordningstång SC-01 3 meter spiralkabel med kabelsko 205 665 kr
Jordningstång SC-01 6 meter spiralkabel med kabelsko 206 883 kr
CC-01 108 168 kr
CC-02 109 247 kr
Varningsskylt Jorda Först Svenska 402 106 kr
Varningsskylt EX-klassat område Svenska 401 96 kr
Varningsskylt Jorda Först Norska 403 106 kr
Varningsskylt EX-klassat område Norska 401 96 kr
Jordningstång SC-02 Inget 510 933 kr
Jordningstång SC-02 6 meter spiralkabel 210 1259 kr
Jordningstång SC-04 Inget 112-0 882 kr
Jordningstång SC-04 3 meter spiralkabel 112-2 1112 kr
Jordningstång SC-04 1.5 meter spiralkabel 112-1 1015 kr
Jordningstång SC-04 6 meter spiralkabel 112-3 1330 kr
Jordningstång SC-04 1.5 meter spiralkabel med kabelsko 112-4 1035 kr
Jordningstång SC-04 3 meter spiralkabel med kabelsko 112-5 1132 kr
Jordningstång SC-04 6 meter spiralkabel med kabelsko 112-6 1350 kr
Jordningstång SC-04 1.5 meter spiralkabel med extra tång 112-7 1897 kr
Jordningstång SC-04 3 meter spiralkabel med extra tång 112-8 1994 kr
Jordningstång SC-04 6 meter spiralkabel med extra tång 112-9 2212 kr
Jordningstång SC-05 Inget 113-0 1222 kr
Jordningstång SC-05 1.5 meter spiralkabel 113-1 1355 kr
Jordningstång SC-05 3 meter spiralkabel 113-2 1452 kr
Jordningstång SC-05 6 meter spiralkabel 113-3 1670 kr
Jordningstång SC-05 1.5 meter spiralkabel med kabelsko 113-4 1375 kr
Jordningstång SC-05 3 meter spiralkabel med kabelsko 113-5 1472 kr
Jordningstång SC-05 6 meter spiralkabel med kabelsko 113-6 1690 kr
Jordningstång SC-05 1.5 meter spiralkabel med extra tång 113-7 2577 kr
Jordningstång SC-05 3 meter spiralkabel med extra tång 113-8 2674 kr
Jordningstång SC-05 6 meter spiralkabel med extra tång 113-9 2892 kr